Видео - 15 януари 2017г

Видео към лекцията "Урок - 15 януари 2017г" от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/el-x2f526Xc