Видео - 24 януари 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса ООП с JavaScript (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ZmChN-cFrA4