Видео - примерно решаване на домашно - 24 януари 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса ООП с JavaScript (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/X_Uqhp0g_N4