Видео - 24 януари 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Functions declarions, expressions and IIFEs" от курса ООП с JavaScript (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/76deaM349OI