Видео - 22 януари 2017г.

Видео към лекцията "Урок - 22 януари 2017г" от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/OBGvRvKifqM