Видео - 26 януари 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Modules and Patterns" от курса ООП с JavaScript (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/FHOC5T3e5VU