Видео - 25 януари 2017 - Стивън

Видео към лекцията "Въведение в модула" от курса Компонентно тестване със C# (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pGU5PZgb3c4