Видео - 27 януари 2017 - Мартин

Видео към лекцията "Компонентно тестване" от курса Компонентно тестване със C# (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtu.be/YDEq-SgJirs