Видео - 22 юли 2016 - Мартин

Видео към лекцията "Компонентно тестване" от курса Компонентно тестване със C# (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/3W2CRMFB0s4