Видео урок

Видео към лекцията "Морски шах и клечици multiplayer" от курса Разработка на игри - Напреднали /Урок 35+/ - Иво Дилов.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/U0_Sik5CdGA