Видео - 28 януари 2017 - Дончо

Видео към лекцията "Асинхронни операции в Node.js: Callbacks, Promises, Observables" от курса Училищна академия: Бази от данни и Node.js с TypeScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uZnUE_4qQbk