Видео - 30 януари 2017 - Дончо

Видео към лекцията "Изграждане на data layer с TypeScript" от курса Училищна академия: Бази от данни и Node.js с TypeScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yEpYH0OoCFQ