Видео - 25 януари 2017 - Дончо

Видео към лекцията "Подготовка (setup) за разработка на приложения за Android" от курса Мобилни приложения с Android (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RUzDnVx0Fd0