Видео - 25 януари 2017 - Дончо

Видео към лекцията "Activities, UI компоненти, adapters, събития" от курса Мобилни приложения с Android (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ay4IJ4ZBMd4