Видео - 27 януари 2017 - Дончо

Видео към лекцията "Навигация и фрагменти" от курса Мобилни приложения с Android (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CInG9ZByBDI