Видео - 29 януари 2017г.

Видео към лекцията "Урок - 29 януари 2017г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/uzu2Zs54yco