Видео - 2 февруари 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Classes and Constructors" от курса ООП с JavaScript (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/r5WZGFRI6kU