Видео - 2 февруари 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Methods, Properties" от курса ООП с JavaScript (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/OGh3H76yF5g