Видео - 1 февруари 2017 - Стивън

Видео към лекцията "Isolation Techniques" от курса Компонентно тестване със C# (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/QXvm1ytAYf4