Видео - 3 февруари 2017 - Стивън

Видео към лекцията "Test-Driven Development" от курса Компонентно тестване със C# (януари 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ZhiHRf7E8UM