Видео 04 февруари 2017г.

Видео към лекцията "Игра Racer. Ускорение. Максимална скорост. Камера следяща играча (04/05.02.2017 г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (септември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/_olhsMmOCgQ