Видео - 04 февруари 2017г.

Видео към лекцията "Работа с клавиатурата. Подскачащ кон. Въвеждане на английската азбука. (04.02.2017г.)" от курса Разработка на игри - Начинаещи - Явор Никифоров (ноември 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/HEBySsbYjd0