Видео - 05 февруари 2017г.

Видео към лекцията "Урок - 05 февруари 2017г." от курса Алгоритмично програмиране - Начинаещи - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/nYf1tXw8g4g