Детайли за трака SEO експерт

„SEO практик“ се изучава през първите два семестъра в Софтуерната академия при наличието на достатъчно заинтересовани курсисти. Завършвайки с отличие, вие разполагате с необходимите начални знания, които да ви помогнат при търсене на работа по специалността.

Задължителни дисциплини

Изборни дисциплини