Детайли за трака Софтуерна академия - завършен сезон 8, 2016-2017

Successfully graduated season 8 of the Software Academy, 2016-2017

Задължителни дисциплини

Софтуерна академия - завършен сезон 8, 2016-2017

Изборни дисциплини