Детайли за трака Telerik Academy Ninja

Този сертификат се издава на завършилите академията на Телерик, които са минали през всички обучения в направленията "Уеб" и "Мобайл" и въпреки натоварената програма са успели да вземат курсовете от двата трака. Те с право заслужават титлата "Telerik Academy Ninja".

Задължителни дисциплини

Telerik Academy Ninja

Изборни дисциплини