Детайли за трака Разработчик на уеб приложения

Работата на уеб разработчиците включва създаването на цялостни уеб приложения – от изработката на сървърната част до изграждането на потребителски интерфейс.

Задачите на уеб разработчика са изграждане на сигурна и бърза база от данни, създаване на бизнес логиката на едно уеб приложение и подготвяне на потребителски интерфейс, който уеб front-end разработчиците да изгладят и превърнат в сайт, удобен за ползване.

Задължителни дисциплини

Разработчик на уеб приложения

Изборни дисциплини