Детайли за трака Разработчик на уеб сайтове 2012/2013

Разработчиците на уеб сайтове се грижат информацията, която се подава от програмното осигуряване (backend) да се визуализира правилно на различните видове браузъри, следвайки предварително зададен дизайн и поддържайки сайта във времето. Основните функции на разработчиците на web сайтове са:

  • Създаване на user-friendly и лесен за употреба сайт
  • Осигуряване на удобна навигация
  • Добре структурирано съдържание
  • Еднаква визуализация на различни браузъри и устройства

Задължителни дисциплини

Изборни дисциплини