Детайли за трака Windows 8 JavaScript разработчик 2012/2013

Windows 8 JavaScript разработчиците (Win8 JS Developers) създават и поддържат съвременни Windows 8 приложения (Metro-style applications) за таблети, телефони и настолни компютри, използвайки уеб технологиите, HTML5, езика JavaScript и платформата WinRT (Windows Runtime). 

Задължителни дисциплини

Изборни дисциплини