Детайли за трака XAML Front-end разработчик 2012/2013

XAML front-end разработчиците създават и поддържат потребителския интерфейс (UI) на съвременни интерактивни приложения за таблети, телефони, десктоп и уеб приложения, изградени върху технологията XAML. Те изготвят потребителския интерфейс, структурата, навигацията, външния вид и стилизирането и се грижат за цялостната концепция за потребителско изживяване и ползваемост при Windows 8, Windows Phone, WPF и Silverlight приложения. XAML front-end разработчиците се занимават с:

  • Създаване на съвременни XAML базирани потребителски интерфейси
  • Стилизиране на приложенията – стилове, ефекти, анимации
  • Проектиране и изработка на удобна навигация и структура на съдържанието
  • Доставяне на богато потребителско изживяване (UX)
  • Осигуряване на ползваемост на потребителския интерфейс

Задължителни дисциплини

Изборни дисциплини