Информация за курса "Алго академия - Изкуствен интелект"

В момента няма
активно издание на курса
Изкуственият интелект е една от най-актуалните теми в софтуерните и научни среди в момента. Твърди се, че Artificial Intelligence (AI) системите ще променят индустрията и иновациите през идните години така, както го сториха мобилните технологии и Интернет преди това. Научете още за курса по Изкуствен интелект