Информация за курса "Алго академия - Структури от данни и STL"

В момента няма
активно издание на курса
Ноемврийската сбирка на Алго Академията ще обобщи основните концепции на структурите от данни. Ще бъдат разгледани примитивните структури от данни (Boolean, char, float, int, etc.), съставни структури от данни (масиви) и абстрактните структури от данни в библиотеката STL (опашка, стек, вектор, списъци, множества, хеш-таблици и др.), както и кратко въведение в по-сложните структури от данни като дървета и графи. Ще бъдат разгледани и някои алгоритми от библиотеката STL, които могат да бъдат прилагани върху абстрактните структури от данни (sort, next_permutation, reverse, binary_search, for_each и много други).
Програма:
 1. Ден 1
  1. 9:00 – 12:30 – Лекция
  2. 12:30 – 13:00 – Обедна почивка
  3. 13:00 – 19:00 – Състезание
 2. Ден 2
  1. 10:00 – 12:30 – Обяснение на задачите от състезанието
  2. 12:30 – 13:00 – Обедна почивка
  3. 13:00 – 16:00 – Обяснение на задачите от състезанието