Информация за курса "Алго академия - Динамично оптимиране"

В момента няма
активно издание на курса
Тренировката на 26-27 април 2012 г. съчета теоретична лекция по динамично оптимиране (dynamic programming) и тренировъчно състезание по информатика с 5 по-лесни и 5 по-трудни задачи, повечето от които упражняват предадения материал. Участниците имаха на разположение 6 часа. През втория ден от срещата организатори и състезатели обясниха как се рашават всички 10 задачи и участниците имаха възможност отново да решат задачите, следвайки съветите на лекторите.