Информация за курса "Алго академия - Тренировъчно състезание"

В момента няма
активно издание на курса
Тренировката на 8-9 март 2012 г. ще се състои под формата на тренировъчно състезание по информатика с 5 по-лесни и 5 по-трудни задачи, за които участниците ще имат 6 часа. След състезанието организатори и състезатели ще oбяснят как се рашават всичките 10 задачи. С придобитите нови знания и насоки участниците ще опитат отново да решат задачите.