Информация за курса "Algo Basics"

В момента няма
активно издание на курса

Algo Basics е допълнителен ден от "Алго академията на Телерик", насочен към начинаещите състезатели. По време на Algo Basics ще се запознаете с основите на програмирането със C++ и ще се научите да решавате несложни задачи за състезания. Срещата ще бъде от 10:00 ч. до 19:00 ч. в зала Enterprise. За подробна информация за срещата, посетете информационния сайт на "Академията на Телерик".

За да получите бележка за участие в срещата, е необходимо да сте изпълнили следните условия:

- да сте попълнили първо име и фамилия в профила в онлайн системата в Академията на Телерик

- да сте присъствали на всички дни от срещата

- да сте се регистрирали в началото и в края на всеки ден от срещата с картата с баркод, която може да принтирате от профила си в онлайн системата


Настаняване в Парк хотел „Москва“

С любезното съдействие на Парк хотел Москва всеки месец участниците в Училищната и Алго академията на Телерик могат да се запазят места за настаняване в хотела на преференциална цена - 17 лв. на човек за нощувка (в туристически стаи за 3-5 човека). Желаещите да ползват нощувката трябва да следват процедурата:

Свързват се с Парк хотел Москва, за да си запазят място, като посочват, че са от Училищната академия на Телерик на телефон: 02/971 10 24
Заплащат двете нощувки по банков път не по-късно от 3 работни дни преди настаняването
Носят бележката за направеното плащане със себе си

БАНКОВИ ДЕТАЙЛИ на Парк хотел „Москва”:
ЮРОБАНК И Ф ДЖИ Б-Я АД 
BIC:  BPBIBGSF 
IBAN:  BG60BPBI79421043858201
Три имена