Информация за курса "Архитектура на ASP.NET MVC приложения"

В момента няма
активно издание на курса
Февруарският семинар на Telerik Academy Plus ще бъде на тема "Архитектура на ASP.NET MVC приложения" и ще се проведе на 21 февруари 2015 г. от 10:00 до 14:00 ч. в зала Enterprise в "Академията на Телерик" в София. Участието е безплатно и с предварителна регистрация. Препоръчително е участниците да имат базови познания по ASP.NET MVC. Повече информация за семинара може да намерите на нашия информационен уебсайт.