Информация за курса "Автоматизирано тестване със Selenium WebDriver "

В момента няма
активно издание на курса

По време на семинара "Автоматизирано тестване със Selenium WebDriver" ще се запознаете с основните принципи при писането на автоматизирани тестове с платформата Selenium WebDriver.

Семинарът ще се проведе на 22 февруари 2017 г. от 18:30 ч. в зала Ultimate в учебния център на „Академията на Телерик“ в София.