Информация за курса "C# програмиране - част I"

В момента няма
активно издание на курса
Безплатният курс "C# програмиране - част I" запознава курсистите с основите на програмирането. Изучават съвсем начални понятия от алгоритмичното програмиране, езика C#, средата за разработка Visual Studio, типове данни в програмирането, променливи и работа с тях, програмни оператори, аритметични изрази, средства за четене и писане на конзолата, условни конструкции за управление (if, if-else и switch-case) и различни видове цикли (while, do-while, for, foreach). Чрез много практика и решаване на стотици задачи се развива алгоритмичното мислене и уменията за решаване на задачи и се трупа практика при писането на програмен код и се изграждат базови умения за тестване и дебъгване.

Архивни професии изискващи този курс