Информация за курса "C# програмиране - част II"

В момента няма
активно издание на курса
Безплатният курс "C# програмиране - част II" е продължение на навлизането в основите на програмирането. Изучават се малко по-сложни, но все пак базови, концепции от програмирането като използване на масиви за обработка на редици и матрици от елементи, алгоритми върху редици и матрици, работа с методи (дефиниране и извикване, използване на параметри), бройни системи и преминаване между тях, работа с обекти от стандартната библиотека на .NET (създаване на обекти и извикване на свойства и методи), обработка на грешки и работа с изключения, работа със стрингове и обработка на текст, алгоритми за парсване на текст и работа с текстови файлове. Курсът завършва с практически изпит по програмиране.

Архивни професии изискващи този курс