Информация за курса "Бази данни"

В момента няма
активно издание на курса
Курсът по бази данни цели да ви запознае с основните технологии и практики, използвани за създаване и управление на бази от данни. Ще се научите да работите с релационни (SQL и MySQL) и нерелационни (Redis и MongoDB) бази – основни понятия, заявки, оптимизиране, транзакции. Ще разберете как можете да достъпвате данните от вашето C#  приложение с ADO.NET и Entity Framework, както и как да използвате "Code First" модела за създаване и работа с бази от данни. Ще се запознаете и с начини за трансфер на данни, използвайки JSON или XML.