Информация за курса "Шаблони за дизайн"

В момента няма
активно издание на курса
Курсът по шаблони за дизайн (Design Patterns) ще завърши серията от курсове, отнасящи се до писането на качествен програмен код. Обучението ще ви помогне да започнете да пишете по-структуриран и "разкачен" код, който е тестваем и лесно може да се надгражда в бъдеще. Ще разгледаме най-важните шаблони за диазайн от трите основни категории (creational, structural, behavioral) и също така ще обърнем внимание на Dependency Injection подхода в комбинация с IoC контейнери.