Информация за курса "Game Design и Level Design"

В момента няма
активно издание на курса
В рамките на семинара ще разберете колко важна задача е балансирането на всяка игра и как промяната на едно число в настройките може да доведе до изцяло нов gameplay. Ще научите още как да направите прототип на своята игра и да опишете идеята си качествено преди да започнате да я реализирате. Повече информация за семинара може да намерите на следната страница: http://academy.telerik.com/seminars/game-and-level-design

Предходни издания на курса