Информация за курса "Качествен програмен код – част 1"

В момента няма
активно издание на курса
В курс "Kачествен програмен код - част 1" ще се запознаете с фундаменталните принципи и практики за изграждане на висококачествен софтуер. По време на обучението ще овладеете основните практики за писане на качествен код, правилно форматиране, наименоване на променливи, качествени класове и методи, документация на кода и др.