Информация за курса "Качествен програмен код – част 2"

В момента няма
активно издание на курса

В курса по Kачествен програмен код - част 2(КПК - част 2) ще продължите да надграждате върху знанията от първата част. Обучението ще ви помогне да оптимизирате вашия код и да се предпазвате от грешки във възможно най-ранния етап от писането на кода. Ще разберете как да рефакторите и ще се запознаете с инструментите необходими за всички стъпки от писането на качествен програмен код.