Информация за курса "HTML основи"

В момента няма
активно издание на курса
В безплатния курс "HTML oснови" се изучават основите на уеб програмирането. Разглеждат се начални понятия за уеб, като браузъри, уеб сървъри, системата клиент-сървър, инструменти за разработка, езика HTML и др. HTML се изучава из основи, като се набляга на правилното писане на HTML код и се разглеждат всички използвани тагове: линкове, заглавия, параграфи, таблици, форми, бутони, текстови полета, слайдъри, падащи менюта. Със задълбоченото учене на HTML се изграждат добри представи за това какво е уеб, как работи и как да работим с него.