Информация за курса "ИТ право - електронна търговия"

В момента няма
активно издание на курса

Специализиран семинар по ИТ право за софтуерни инженери - част II.
Този път ще се фокусираме върху електронната търговия, сключването на договор по електронен път и електронния подпис.

Ще научите повече и за отговорността на доставчиците на информационни услуги и ще отговорим на въпроса, който обикновено измъчва всички онлайн потребители: "Как да се предпазим от непоискани търговски съобщения?"