Информация за курса "JavaScript ООП"

В момента няма
активно издание на курса
Курсът "JavaScript ООП" е част от направлението "Уеб дизайн и UI технологии" в "Академията на Телерик". Обучението е фокусирано върху създаването на модулни приложения с JavaScript и структурирането на програмния код. Сред темите, които се разглеждат в курса, са още работа с обекти, прототип на обект, функции.