Информация за курса "JavaScript UI и DOM"

В момента няма
активно издание на курса

По време на обучението в курса "JavaScript UI & DOMще придобиете знания за изработка на динамични уеб страници – манипулация на DOM, събития, обектно-ориентирано програмиране с JavaScript, API в HTML5, както и бързодействие на JavaScript. Оценяването в курса в посредством практически изпит.