Информация за курса "Обектно-ориентирано програмиране (ООП)"

В момента няма
активно издание на курса
Безплатният курс по "Обектно-ориентирано програмиране (ООП)" учи на принципите за работа с класове и обекти и парадигмите на обектно-ориентираното програмиране. Изучават се принципите на абстракция, капсулация на данни, наследяване, полиморфизъм и виртуални методи, моделиране на реалния свят с класове, използване на UML клас-диаграми, преизползване на програмен код и работа с интерфейси, абстрактни обекти и данни.

Обръща се внимание на възможности на езика C# като структури, изброени типове, индексатори, предефиниране на оператори, шаблонни типове (generics), пространства от имена (namespaces), атрибути, разшряващи методи, анонимни типове, делегати, събития, ламбда изрази и LINQ. Разглежда се общата система от типове (CTS) в .NET Framework, стойностните и референтните типове и представянето им в паметта и дефинираните в CTS системни типове и стандартни интерфейси.

Курсът завършва с практически изпит по ООП

Курсът стартира на 7 юни (вторник) 2016 г. Допълнително ще бъде обявен графикът на лекциите за курсиститте в присъствена форма на обучение.