Информация за курса "Уеб разработка с Python и Django"

В момента няма
активно издание на курса

Семинарът за разработка на уеб приложения с Python и Django запознава участниците с основите на езика Python (променливи, типове данни, оператори, функции, цикли, външни модули, изключения, стрингове, списъци и двойки, речници, множества, ООП), със средата за Django разработка (инсталиране, сървър за разработка, инструменти от командния ред) и с популярната MVC платформа за уеб приложения (MVC framework) Django (MVC модел, инсталиране и настройка на Django, връзка към базата данни, модели на данните и ORM, изгледи, шаблони, форми, вграден административен интерфейс, настройка на URLs и други).

Повече информация за курса може да намерите на тази страница: http://academy.telerik.com/seminars/python-and-django-development